Φιλτρα Φιλτρα

Σώματος

Η προστασία σώματος είναι απαραίτητη σε κάθε εργασία μικρής ή μεγάλης επικινδυνότητας.  Φόρμες προστασίας, ποδιές και σακάκια, όλα είναι επιλεγμένα με βάση την ποιότητα και την ανταπόκριση που έχουν στο σκοπό τους. 

(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-01-000085
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-03-141007
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-000320
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-000300
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-000310
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-000303
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-000330
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-004515
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-871111
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-871011