Φιλτρα Φιλτρα

Σώματος

Η προστασία σώματος είναι απαραίτητη σε κάθε εργασία μικρής ή μεγάλης επικινδυνότητας.  Φόρμες προστασίας, ποδιές και σακάκια, όλα είναι επιλεγμένα με βάση την ποιότητα και την ανταπόκριση που έχουν στο σκοπό τους. 

(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-874713
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-844911
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-874612
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-871011
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-871111
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-000310
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-000300
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-000304
68.20  68.00 
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-001005
270.00 
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-06-089609