Διατίθενται φιλτρόμασκες παντός τύπου. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310 522 667 & 210 5544 722.