Όροι Χρήσης

Το giotopoulostools.gr (ggv.gr) είναι ένα πρότυπο ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης εργαλείων, μηχανημάτων και μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) στον Ελλαδικό χώρο, μέσω Διαδικτύου της Ελληνικής επιχείρησης «ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ», που εδρεύει Νέα Μοναστηρίου 25, Κορδελιό - Θεσσαλονίκη.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, στις παρακάτω παραγράφους σας παρατίθονται όλοι οι όροι, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε από το διαδικτυακό μας κόμβο.
Σκοπός μας είναι η σωστή ενημέρωση του πελάτη/χρήστη με τεχνικά στοιχεία με τελικές τιμές αγοράς (χωρίς κρυφές χρεώσεις).
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σύμφωνα με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων, το giotopoulostoos.gr ή ggv.gr δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη και χωρίς την προηγούμενη έγκριση σας χρήση και με κανένα τρόπο δε θα αποκαλύψει, δημοσιεύσει ή ανταλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, με εξαίρεση μόνο σε ειδικές περιπτώσεις από το νόμο υποχρεωτικά επιβάλλεται, όπως Δικαστική αρχή κλπ και αυτό πάντοτε σύμφωνα με τους διεθνείς και εθνικούς νόμους και συμβάσεις.
Στα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να προβείτε στην αλλαγή τους με την συμπλήρωση της σχετικής ηλεκτρονικής φόρμας.
Η ggv.gr ή giotopoulostools.gr αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας.
Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού καταστήματος επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:
Αναγνώριση πελάτη: κωδικός εισόδου (email ή username) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), τα οποία καταχωρούνται με απόλυτη ασφάλεια μαζί με τα προσωπικά στοιχεία.
Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των προσωπικών σας Δεδομένων - Κρυπτογράφηση:  Το σύστημα έχει πιστοποιηθεί από την Verisign και χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit. Δηλαδή σε όποιο σημείο ηλεκτρονικού καταστήματος εισάγετε προσωπικά δεδομένα υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128 –bit.  H κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποιήσης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση κατάλληλου κλειδιού. Δηλαδή κάθε φορά που στέλνετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού 128bits και στη συνέχεια της στέλνει στο σύστημα.
Ελεγχόμενη πρόσβαση (firewall):  H πρόσβαση στα συστήματα του ηλεκτρονικού καταστήματος (servers) ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Τα προσωπικά στοιχεία (ιδίως ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση κλπ.) που δηλώνουν οι χρήστες / πελάτες μέσω του giotopoulostools.gr , χρησιμοποιούνται αποκλειστικά προς το σκοπό της διεκπεραίωσης των ηλεκτρονικών συναλαγών που διενεργούν οι χρήστες / πελάτες. Η συλλογή και επεξεργασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, καθώς και η τήρηση του σχετικού αρχείου διεξάγεται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένα στελέχη της Giotopoulostools.gr (Γιωτοπούλου Βικτωρία). Η Giotopoulostools.gr (Γιωτοπούλου Βικτωρία)λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων και την τήρηση του απορρήτου της επεξεργασίας αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η Giotopoulostools.gr (Γιωτοπούλου Βικτωρία)δε διαθέτει δημόσια προσβάσιμο αρχείο των προσωπικών δεδομένων των χρηστών / πελατών που δηλώνονται μέσω του giotopoulostools.gr.

Η Giotopoulostools.gr (Γιωτοπούλου Βικτωρία) διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιεί τα στοιχεία του τηρούμενου από αυτή αρχείου σε συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της υποστήριξης, προώθησης και υλοποίησης των διενεργούμενων ηλεκτρονικών πληρωμών. Στοιχεία του τηρούμενου αρχείου προσωπικών δεδομένων δύνανται να διαβιβασθούν ή κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές και άλλες δημόσιες αρχές, εφόσον τη διαβίβαση ή κοινοποίηση επιβάλλουν οι εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις ή δικαστική απόφαση. Η μετάδοση ή ανακοίνωση των δεδομένων των χρηστών / συνδρομητών στους ανωτέρω αποδέκτες θα γίνεται σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, ως εκάστοτε ισχύει. Οι χρήστες / συνδρομητές έχουν τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία και διαβίβαση δεδομένων που τους αφορούν, τα οποία προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Η Giotopoulostools.gr (Γιωτοπούλου Βικτωρία)δηλώνει ρητά ότι δεν αποτελούν αντικείμενο συλλογής και επεξεργασίας ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών /συνδρομητών κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. β του ν. 2472/1997. Η χρήση της εφαρμογής giotopoulostools.gr συνεπάγεται την παροχή της συγκατάθεσης του χρήστη / συνδρομητή για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που δηλώνει μέσω της εν λόγω εφαρμογής από τα ειδικά εξουσιοδοτημένα στελέχη της Giotopoulostools.gr (Γιωτοπούλου Βικτωρία)και την τήρηση αρχείου προσωπικών δεδομένων, για το σκοπό της διασφάλισης της δυνατότητας επικοινωνίας του χρήστη / συνδρομητή με το giotopoulostools.gr (Γιωτοπούλου Βικτωρία) και τη διεκπεραίωση των ηλεκτρονικών πληρωμών που διενεργεί μέσω αυτού.
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησης ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ- ΕΡΓΑΛΕΙΑ KAI MEΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προιόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Απαγορεύται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή, διανομή, downloading, μεταποιήση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου.  Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπου ή μέσω για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της επιχείρησης ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ.
Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ή και το ηλεκτρονικό κατάστημα ή και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προιόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ ή του ηλεκτρονικού της καταστήματος και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς, και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας.
Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η www.giotopoulostools.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών/χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου «πολιτική επιστροφής») Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.ggv.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να διαθέσει για τη διαθεσιμότητα των προιόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δε φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή ποινικής φύσεως, ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποιήση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή τη χρήση του δικτυακού μας κόμβου.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:
 
1. Με αντικαταβολή μετρητοίς στην courier που θα σας παραδώσει την παραγγελία σας στην διεύθυνση που μας έχετε δώσει.
2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό. Μπορείτε να επιλέξετε την τράπεζα που σας βολεύει για την κατάθεση του αντιτίμου της παραγγελίας σας.

Πειραιώς:
Αρ. Λογαριασμού - 5229-040255-571 / IBAN - GR98 0172 2290 0052 2904 0255 571

Alpha Bank:
Αρ. Λογαριασμού - 472002310015972 / IBAN - GR91 0140 7010 4720 0231 0015 972

Εθνική Τράπεζα:
Αρ. Λογαριασμού - 21494663046 / IBAN - GR4301102140000021494663046

Eurobank: 
Αρ. Λογαριασμού - 0026.0120.59.0100059794 / IBAN - GR4902601200000590100059794

Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία το ονοματεπώνυμο σας ή τον κωδικό της παραγγελία σας, και να μας ενημερώσετε τηλεφωνικά στο 2310 522 667 ή να μας στείλετε e-mail στο [email protected]

3. Με χρέωση της πιστωτικής σας κάρτας. Κάνοντας την αγορά σας από το www.ggv.gr και επιλέξετε πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας αυτόματα μεταβαίνετε στο site της ALPHA BANK εκεί και μόνο σας ζητούνται τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας χωρίς να έχει κανείς (ούτε εμείς) πρόσβαση σ’ αυτά!

Ελέγχετε η κάρτας σας από το σύστημα και δεσμεύει το ποσό της παραγγελία σας. Η χρέωση αυτής γίνεται μόνο όταν παραλάβετε το προϊόν που παραγγείλατε και το κρατήσετε. Όλα τα στοιχεία που μεταβιβάζονται ηλεκτρονικά από τον πελάτη (στοιχεία πιστωτικής κάρτας) στην υπηρεσία της ALPHA BANK, καθώς και η μεταφορά τους από την Τράπεζα στην VISA, MasterCard & American Express καλύπτονται από αλγόριθμο κρυπτογράφησης 256-bit Secure Sockets Layer encryption την ΑΝΩΤΑΤΗ κρυπτογράφηση που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. Τα στοιχεία της κάρτας σας δεν αποθηκεύονται πουθενά, παρά μόνο χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσης της.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

1. ΜΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ COURIER
Συνεργαζόμενες εταιρείες Courrier για την αποστολή των προϊόντων, είναι η Γενική Ταχυδρομική και η Ελτά Courier Πόρτα Πόρτα, συμπεριλαμβανόμενης και της αντικαταβολης(Ακολουθεί ο πίνακας χρεώσεων ταχυμεταφοράς για όλη την Ελλάδα). 

Χρεώσεις αποστολής συμπεριλαμβανόμενης και της αντικαταβολης. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Περιοχές

Βάρος η ογκομετρικό βάρος

Τιμή Χρέωσης

ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

0-2 κιλά

5,50€

ΕΛΛΑΔΑ & ΔΥΣΠΡΟΣΙΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

0 έως 4 κιλά

7,50€

Για κάθε παραπάνω κιλό βάρος η ογκομετρικό βάρος η χρέωση είναι +1,50€

 

2. ME ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Για προϊόντα μεγάλου βάρους και συγκεκριμένα για βάρος άνω των 10 κιλών, η αποστολή γίνεται με μεταφορική εταιρεία σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη. Πριν την αποστολή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για περαιτέρω συννενόηση. 

Εάν δε επιθυμείτε επιπλέον έξοδα από την παραγγελία σας μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και κατόπιν να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για να μάθετε πως μπορείτε να παραλάβετε το προϊόν από τις εγκαταστάσεις μας. Email: [email protected] - Tηλ.: 2310 522 667, Fax: 2310 535 282.

 
Ώρες λειτουργίας: 
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00-15.00
Σάββατο: 10.00-13.00

* το www.ggv.gr ή το ggv.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους και τιμές αποστολής.

3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Εάν δεν επιθυμείτε επιπλέον έξοδα από την παραγγελία σας μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και κατόπιν μπορείτε να παραλάβετε το προϊόν από τις εγκαταστάσεις μας, εφόσον έχετε έρθει πρώτα σε επικοινωνία μαζί μας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε τα προιόντα που αγοράσατε, εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβετε τα προιόντα. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προιόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προιόντα βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβετε, χωρίς να έχουν αποσφραγιστεί ή να έχει παραβιαστεί η συσκευασίας τους, μαζί με την απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο. Για την αποφυγη δικής σας ταλαιπωρίας, καλό είναι να ελέγχετε προσεκτικά κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελία σας την κατάσταση των πωλούμενων προιόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελλατώματα (πχ. Σπασμένο εμπόρευμα, λάθος είδος κτλ) Θα πρέπει να μας ενημερώσετε για την επιθυμία σας να επιστρέψετε τα προιόντα που αγοράσατε στο [email protected]
 
Σε περίπτωση επιστροφής των προιόντων και αναλόγως αφενός του τρόπου που επιλέξατε να πληρώσετε την παραγγελία σας και αφετέρου τον τρόπο που θα πραγματοποιηθεί η επιστροφή τους, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προιόντα.(σε περίπτωση που έχει γίνει επιλογή πιστωτικής κάρτας έως 5 άτοκες δόσεις, το ποσό θα αποπληρωθεί ανάλογα με τις δόσεις που έχουν επιλεχθεί.)
 

Προσωπικά Δεδομένα

Η χρήση της σελίδας δηλώνει αποδοχή των παρόντων όρων. Ενδέχεται οι όροι να τροποποιούνται περιοδικά. Συνεπώς, ελέγχετε τους κατά διαστήματα καθώς η συνεχιζόμενη χρήση της σελίδας δηλώνει την αποδοχή των όρων που τυχόν έχουν αλλάξει. Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή απορίες, μη διστάσετε να μας απευθύνετε τις ερωτήσεις σας μέσω e-mail, στη διεύθυνση: [email protected] ή από τη φόρμα επικοινωνίας

Η εταιρία μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα:

α) Σε περίπτωση αποστολής μηνύματος μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

β) Σε περίπτωση εγγραφής στο δικτυακό μας τόπο για είσοδο μέλους.

Οι πληροφορίες αυτές είναι:

Όνομα - Επώνυμο - Διεύθυνση - Τηλέφωνο - Ε-mail - Τ.Κ. - Περιοχή - Πόλη - Χώρα - ΑΦΜ - ΔΟΥ.

Αυτές χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την καλύτερη εξυπηρέτηση. Η εταιρεία μας δεσμεύεται να μην προβεί σε καμία περίπτωση σε πώληση ή ενοικίαση προς τρίτους των δεδομένων αυτών και θα χρησιμοποιούνται νόμιμα, σύμφωνα με την Νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Όλα σας τα δεδομένα καταχωρούνται σε servers, οι οποίοι τηρούν όλους τους κανονισμούς ασφαλείας και όλα τα απαραίτητα συστήματα προστασίας. Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί πιστοποιητικό ασφαλείας SSL για την ασφαλή μετάδοση των δεδομένων, μεταξύ του Browser σας και της σελίδα μας.

“Cookies”

Τα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιείτε (Chrome, Mozilla Firefox κλπ), βοηθώντας την αποτελεσματικότερη λειτουργία του site μας. Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι cookies:

  1. Cookies Προτιμήσεων: Αυτά τα cookies «απομνημονεύουν» τις προτιμήσεις σας κατά την περιήγηση σας στο site μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα με βάση τις ανάγκες σας (Google Adwords, Facebook pixel).
  1. Cookies Διαφήμισης: Με τα cookies διαφήμισης επιδιώκουμε να σας δείξουμε διαφημίσεις σχετικές με τα ενδιαφέροντά σας, ώστε να μην σας ενοχλούμε με ανεπιθύμητα μηνύματα.
  1. Cookies Analytics: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών του site μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

Oι περισσότερες εφαρμογές περιήγησης στο διαδίκτυο είναι φτιαγμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να δέχονται αυτόματα τα cookies. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την αυτόματη ενεργοποίησή τους μπορείτε μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή που χρησιμοποιείτε να ελέγχετε και να διαχειρίζεστε τα cookies που δημιουργούνται.

“Διαφημιστικά μηνύματα / Newsletters”

Η σελίδα μας, ggv.gr παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες να επιλέξουν την πληροφόρησή τους για τα νέα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά και για άλλες τυχόν προσφορές, διακανονισμούς πληρωμής κλπ με την αποστολή διαφημιστικών – ενημερωτικών μηνυμάτων στην ηλεκτρονική ή ταχυδρομική τους διεύθυνση ή δια του τηλεφώνου. Η ggv.gr  δεν θα χρησιμοποιήσει καταχρηστικά την παραπάνω υπηρεσία του. Δίδεται δε πάντοτε στους χρήστες η δυνατότητα διακοπής της λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων.


Η εταιρεία Dataspot Ι.Σωτηριάδης που κατασκεύασε την συγκεκριμένη Ιστοσελίδα δεν φέρει καμία ευθύνη για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω αυτής.