Φιλτρα Φιλτρα

Προστασία Περιβάλλοντος

Η προστασία του περιβάλλοντος είναι ένα απαραίτητο μέτρο που αφορά κάθε εταιρεία και κάθε εκτέλεση εργασιών. Από τη μεριά των εργαζόμενων η σωστή χρήση εργαλείων για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος είναι αναγκαία.

Στο κατάστημα μας θα βρείτε κορδόνια απορροφητικά, απορροφητικά πανιά, ανιχνευτές υδρόθειου κλπ που δε βοηθάνε μόνο στην αποφυγή μολύνσεων του περιβάλλοντος αλλά και βασικότερα προστατεύοντας την  υγεία των ίδιων των εργαζόμενων.