Φιλτρα Φιλτρα

Υποδήματα προστασίας

Τα υποδήματα είναι ένα από τα σημαντικότερα μέτρα ασφαλείας διότι έρευνες έχουν αποδείξει ότι το υπόδημα έχει άμεση συνάρτηση με το αυχένα, τη σπονδυλική στήλη και τη μέση. Είναι πολύ σημαντικό να επιλέγεται το κατάλληλο υπόδημα ασφαλείας διότι επηρεάζεται άμεσα η αποδοτικότητα του εργαζομένου. Η εταιρεία μας προσφέρει μεγάλη ποικιλία σε υποδήματα ασφαλείας τα οποία καλύπτουν όλες τις συνθήκες εργασιών.