Προστασία από ψύχος και θερμότητα

Η διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας του σώματος κατά την έκθεση του σε δύσκολες συνθήκες εργασίας είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια των εργαζόμενων αλλά και τη σωστή εκτέλεση των εργασιών χωρίς κωλύματα.

Γιλέκα cooling μεγάλης διάρκειας που προσφέρουν δροσιά και ανακούφιση, πετσέτες cooling για άνεση ενάντια στις υψηλές θερμοκρασίες, μπαντάνες cooling, πανιά και σκούφοι επένδυσης εσωτερικού κράνους, κεφαλιού και αυχένα  είναι κάποιοι από τους κωδικούς που θα βρείτε στο κατάστημα μας.