Φιλτρα Φιλτρα

Προστασία Χεριών

Σε συνθήκες βαριάς εργασίας δεν πρέπει ποτέ να υποτιμούμε την ανάγκη χρήσης σε γάντια προστασίας και να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί με την επιλογή των κατάλληλων υλικών για τις ανάλογες καταστάσεις.