Κρίκοι προστασίας εργαζομένων

Ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε εργαζόμενο που αντιμετωπίζει συνθήκες εργασίας σε ύψος. Μεγάλη ποικιλία σε κρίκους ασφαλείας και γάντζους για ανακοπή πτώσης σε συνάρτηση με την ποιότητα και η εγγύηση ασφάλειας, καθώς και τη αντοχή των υλικών σε αντίξοες συνθήκες.