Προειδοποιητικές πινακίδες

Τοποθετήστε τις πινακίδες και τα αυτοκόλλητα σε σημεία που χρήζουν προσοχής από τους εργαζόμενους σε κάθε τμήμα. Η προειδοποίηση είναι ένα μεγάλο κομμάτι της προστασίας των εργαζόμενων σε ατομικό αλλά και συνολικό επίπεδο.