Φανοί

Απαραίτητο εργαλείο σήμανσης για προειδοποίηση και αποφυγή ατυχημάτων. Διακεκομμένη ή συνεχής λειτουργία προστατεύει τον εργαζόμενο και οποιονδήποτε βρίσκεται στο χώρο εκτέλεσης εργασιών.

Φακοί σήμανσης, Φακοί αντιεκρηκτικοί, search lights, φακοί κράνους, φακοί τούνελ και άλλα πολλά σχέδια που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας.