Φιλτρα Φιλτρα

Σώματος

Η προστασία σώματος είναι απαραίτητη σε κάθε εργασία μικρής ή μεγάλης επικινδυνότητας.  Φόρμες προστασίας, ποδιές και σακάκια, όλα είναι επιλεγμένα με βάση την ποιότητα και την ανταπόκριση που έχουν στο σκοπό τους. 

(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-01-000085
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-03-463200
29.75 
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-03-010216
2.70 
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-03-010210
2.46 
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-03-010200
14.15 
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-03-010110
(Χωρίς Τιμή)
ΚΩΔΙΚΟΣ (SKU): 00-03-141007